РубрикиВИДЕО

Ramazan Risalesi Рамазан туралы (ТОҒЫЗЫНШЫ ТҰЖЫРЫМ) [На казахском]
Ramazan Risalesi (Dokuzuncu Nükte) [На турецком] Рамазан турында (Тугызынчы Нокта) [На татарском]
Рамазан туралы (СЕГІЗІНШІ ТҰЖЫРЫМ) [На казахском] Ramazan Risalesi (Sekizinci Nükte) [На турецком]
Рамазан турында (Сигезенче Нокта) [На татарском] Рамазан туралы (ЖЕТІНШІ ТҰЖЫРЫМ) [На казахском]